artsdatabanken logo

Åpne data

Jordbrukspreg

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  100 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  77 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  484 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  62 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  30 MB
Raster tiles (kontinuerlige data)2019-02-04MBTilesAPI  6 MB
Raster tiles (data): Palett/LUT
2019-05-15PNG  397 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: JordbrukspregOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra