artsdatabanken logo

Artsdatabankens åpne data

Artsdatabanken

Foto av artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne offentligheten, forskningsmiljøer og forvaltning med informasjon om arter og naturtyper i Norge. Kunnskap som finnes hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner, blir samlet under en felles plattform og gjort allment tilgjengelig gjennom Artsdatabanken. https://no.wikipedia.org/wiki/Artsdatabanken

Tilgjengelige data

TittelProjeksjonBeskrivelseFormat
Kart: Vector tiles3857Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger.XYZ PBFAPI Last ned
Kart: Raster tiles3857Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger.XYZ PNGAPI Last ned
Kart: Spatialite database4326Vektorkart i sqlite romlig databaseSQLITE Last ned
Kart: OGC WMS32633Web Map ServiceWMSAPI
Kart: OGC WFS32633Web Feature ServiceWFSAPI
StatistikkFrekvensREST JSONAPI
Egenskaper4326Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataREST JSON Last ned

Aktuelle websider

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Kart: InnsynsløsningArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken