artsdatabanken logo

Åpne data

Arealbruksintensitet

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  206 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  109 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  87 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  41 MB
Raster tiles (kontinuerlige data)2019-02-04MBTilesAPI  14 MB
Raster tiles (data): Palett/LUT
2019-05-15PNG  381 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: ArealbruksintensitetOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra