artsdatabanken logo

Åpne data

Kystlandskap

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  34 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  24 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  19 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  13 MB
Raster tiles (data)2019-04-09MBTilesAPI  180 MB
Raster tiles (data): Palett/LUT
2019-05-15PNG  490 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: KystlandskapOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra