artsdatabanken logo

Åpne data

Limniske vannmasser

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2036 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  60 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  14 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  48 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Limniske vannmasserOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 1 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra