artsdatabanken logo

Åpne data

Regional naturvariasjon

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  30 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  4 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  94 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  3 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  7 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Regional naturvariasjonOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 702123 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra