Landskap - Åpne data

Landskapstypeinndelingen skiller mellom ulike typer av øko-landskap; enheter som kjennetegnes ved likheter i store landformer og terrengvariasjon, som bestemmer hvilke landskapsdel- og natursystem-typer som forekommer der. https://www.artsdatabanken.no/Pages/10
Foto av landskap

Defineres av

Deles inn etter

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Landskap, i maskinlesbar form

Åpne data

TittelFilendingStørrelseSist oppdatertProjeksjonBeskrivelse
Mapbox Vector tile set (MVT) med klassedelte data.mbtiles1.6 MB2019-01-163857Zoom-nivåer 0 - 8 (~611 meter oppløsning)

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:26:25.945Z - Github