artsdatabanken logo

Artsdatabankens åpne data

Truet art/natur

Foto av truet art/natur
Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet. https://no.wikipedia.org/wiki/IUCNs_r%C3%B8dliste#R%C3%B8dlistestatus

Tilgjengelige data

TittelProjeksjonBeskrivelseFormat
Kart: Vector tiles3857Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger.XYZ PBFAPI Last ned
Kart: Raster tiles3857Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger.XYZ PNGAPI Last ned
Kart: Spatialite database4326Vektorkart i sqlite romlig databaseSQLITE Last ned
Kart: OGC WMS32633Web Map ServiceWMSAPI
Kart: OGC WFS32633Web Feature ServiceWFSAPI
StatistikkFrekvensREST JSONAPI
Egenskaper4326Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataREST JSON Last ned

Aktuelle websider

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Kart: InnsynsløsningArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken

Dataleverandør

Oppdatert 2019-04-09T20:49:22.070Z - Kildekode