Naturvernområde - Åpne data

Verneområder opprettes først og fremst for å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og de økologiske prosessene. Dette skal foregå gjennom bærekraftig bruk og vern, slik at det også gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Verneområdene forvaltes av fylkesmennene, kommunene eller av egne nasjonalpark-/verneområdestyrer. https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/0
Foto av naturvernområde
Areal: 183829 km²

Inngår i

Inndelt i

Forvaltningsmyndighet
FM
Verneområdets status i IUCN
PA
Verneplan
VP
Vernet tidspunkt
VT
Verneform
VF
Truet vurdering
TV
Fylke
AO
Gjøkvassneset naturreservat
2
Øvre Anarjokka nasjonalpark
6
Andotten naturreservat
7
Straumen landskapsvernområde
10
Reinøykalven naturreservat
11
Vassbotndalen naturreservat
13
Loppa naturreservat
16
Goskamark naturreservat
17
Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat
18
Kirkeneshalvøya dyrelivsfredning
20
Ovdaldasvarri naturreservat
23
Hjelmsøya naturreservat
31
Adamsfjord naturreservat
35
Vestertana naturreservat
37
Tanamunningen naturreservat
38
Nordkapp m/Hornvika plante- og dyrelivsfredning
42
Storgalten naturreservat
43
Lille Kamøya naturreservat
44
Eidvågen naturreservat
48
Isberglia naturreservat
50
Tverrelvdalen naturreservat
51
Skoganvarre naturreservat
52
Sandfjorden landskapsvernområde
53
Auskarnes landskapsvernområde
55
Bigganjarga naturminne
56
Reinøya naturreservat
57
Ekkerøya naturreservat
58
Vassbotndalen landskapsvernområde
59
Gjesværstappan naturreservat
62
Omgangsstauran naturreservat
63
Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning
66
Stabbursdalen nasjonalpark
67
Eggøya dyrefredningsområde
68
Gapøya naturreservat
73
Lakselvbukt naturreservat
75
Floan naturreservat
76
Sørlenangsbotn naturreservat
77
Stormyra naturreservat
79
Stongodden naturreservat
80
Trolldalsvatnet naturreservat
82
Dankarvågvatn naturreservat
84
Forøya naturreservat
85
Dyngeneset naturreservat
86
Østerdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning
88
Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning
90
Endletvatn naturreservat
92
Laugen landskapsvernområde med dyrelivsfredning
93
Brannmyra naturreservat
103
Lille Follesøya dyrefredningsområde
105
Reisa nasjonalpark
108
Skatvikfjellet naturreservat
109
Ráisduottarháldi landskapsvernområde
113
Store Follesøya naturreservat
115
Astujeaggi naturreservat
118
Grunnvågvatn naturreservat
119
Stormyra (Lapphaugen) naturreservat
120
Rakkfjordmyran naturreservat
121
Tennvatn naturreservat
122
Myrnesset naturreservat
123
Spjeltfjelldalen naturreservat
128
Rago nasjonalpark
130
Altervatn naturreservat
132
Jøtulhaugvatn naturreservat
134
Spåkenesøra naturreservat
135
Gravrok naturreservat
137
Stormyra (Rossvoll) naturreservat
138
Bekkamyra naturreservat
139
Fisktjørna naturreservat
145
Nordkjosbotn naturreservat
146
Blindkjølen naturreservat
147
Tiurhaugen naturreservat
148
Solhaug naturreservat
149
Skardmodalen naturreservat
154
Kvannesvatn naturreservat
165
Vardnesmyra naturreservat
166
Langmyra naturreservat
167
Lågmyra naturreservat
168
Fauskeeidet naturreservat
170
Lomtjønnmyran naturreservat
171
Skogvoll naturreservat
173
Gimsøymyrene naturreservat
174
Votnmyra naturreservat
175
Skansenøyra naturreservat
189
Reppen naturreservat
210
Nordbyvatn naturreservat
211
Grasmyrskogvatn naturreservat
214
Grindøysundet naturreservat
215
Skognesvågen naturreservat
216
Store Tømmervika naturreservat
219
Balteskardvatnet naturreservat
220
Sagelvvatn naturreservat
228
Gullesfjordbotn naturreservat
229
Ringmyra naturreservat
230
Svandalen naturreservat
232
Målselvutløpet naturreservat
234
Kjølsøyværet/Valvær naturreservat
239
Åsvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning
240
Lånan, Flovær og Skjærvær dyrefredningsområde
242
Skittenskarvholman naturreservat
243
Karlsøyvær dyrelivsfredning
244
Karlsøyvær naturreservat
245
Kvannlia/Sølvjodalen naturreservat
253
Jav'reoaivit naturreservat
257
Røykeneselva naturreservat
258
Reisautløpet naturreservat
263
Røstøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning
264
Hundholmen naturreservat
267
Lofotodden naturreservat
268
Æsholman naturreservat
271
Borgværet landskapsvernområde med dyrelivsfredning
273
Borgværet naturreservat
274
Hovsflesa naturreservat
275
Ulvøyværet naturreservat
277
Seløya naturreservat
278
Hongværet/Galtholmen naturreservat
279
Frugga naturreservat
281
Bleiksøya naturreservat
282
Anda naturreservat
283
Stø/Nyksund naturreservat
284
Gåsøya/Geitholmen naturreservat
285
Floholman naturreservat
287
Sauøya naturreservat
288
Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning
292
Fuglbergøya/Nautøya naturreservat
293
Ramnholmen naturreservat
294
Brunvær naturreservat
298
Ljønesøya naturreservat
303
Nupen naturreservat
306
Støttværet naturreservat
308
Flatværet/Varkgård naturreservat
309
Otervær naturreservat
310
Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning
311
Risværet naturreservat
313
Indreholmen/Lyngværet naturreservat
314
Lånan/Skjærvær naturreservat
318
Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning
319
Nykan naturreservat
320
Engelvær naturreservat
323
Muddværet dyrefredningsområde
325
Hensteinen, Horsværet og Gimsan dyrefredningsområde
326
Horsvær naturreservat
327
Stubberud naturreservat
328
Synesvarden landskapsvernområde med plantelivsfredning
329
Bjellandsvatnet naturreservat
330
Barlindflaten naturreservat
334
Røyrtjønn naturreservat
336
Ullhaugtoppen naturminne
337
Tønnerudtangen naturminne
338
Dalbo naturreservat
341
Jongsåsveien naturminne
342
Linlandveien naturminne
343
Triungsvann naturreservat
344
Vøra naturminne
345
Gåserumpa naturreservat
346
Fokserød naturreservat
347
Kisselbergmosen naturreservat
351
Torsnes naturminne
354
Korseikåsen naturreservat
357
Lusemyr naturreservat
359
Trollvann naturreservat
362
Vinjekilen naturreservat
363
Skudesundskjærene naturminne
364
Sæland naturreservat
365
Ekebo/Eikheim naturminne
367
Nesøytjern naturreservat
368
Kongshavn naturminne
369
Selvikvågen naturreservat
372
Måslia naturreservat
373
Stokkjølen naturreservat
374
Muttagruven naturminne
375
Horsfjellmyra naturreservat
377
Ørnakken naturreservat
379
Skinstadreset naturreservat
380
Hendvågen naturreservat
381
Fjugstad naturreservat
382
Smådalsvatni naturreservat
383
Rundeholmen i Opsangervatnet naturreservat
384
Færås naturreservat
385
Fuglevika dyrefredningsområde
386
Damtjern naturminne
387
Kvanndal naturreservat
388
Fluetjern naturreservat
389
Kristiansand kommuneskog dyrelivsfredning
390
Sandågrotta naturreservat
391
Rosstjern naturreservat
392
Linderud Gård plantefredningsområde
393
Tverrådalen naturreservat
394
Bjøreggene naturreservat
399
Rysjøen dyrelivsfredning
400
Svarttjern naturreservat
401
Labukta naturminne
402
Barkeland naturreservat
403
Bjerkåsholmveien naturminne
404
Tronstad naturreservat
405
Kutangen naturminne
407
Veggermyra naturreservat
408
Refsholttjønna naturreservat
409
Bødalen naturminne
410
Mærrapanna naturreservat
411
Haga naturreservat
413
Lyseren naturreservat
414
Kulthaug naturreservat
416
Blesehelleren naturreservat
419
Sellegrod naturreservat
420
Ådnevik naturreservat
421
Vestbøstadtjørna naturreservat
422
Jønjiljo naturreservat
426
Brokefjell naturreservat
427
Knipheia naturreservat
428
Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat
429
Muggerudkleiva naturminne
430
Vangestadmyra naturreservat
431
Svangtjernmyra naturreservat
432
Fossevatna naturreservat
433
Viksefjord naturreservat
434
Helgja naturminne
435
Porsmyr naturreservat
438
Skarsdalen naturreservat
439
Vangdalsberget naturreservat
440
Vikaneset naturreservat
442
Tau naturreservat
443
Øvre Eide naturreservat
444
Sankt Hansåsen naturreservat
447
Gullkronene naturreservat
449
Åsdalstjørna naturreservat
450
Skottjern naturreservat
451
Heiavatnet naturreservat
452
Heggemyr naturreservat
453
Nesvika naturreservat
455
Våletjern naturreservat
457
Rønnåsmyra naturreservat
458
Gitlevåg naturreservat
460
Sandviki naturreservat
463
Sjoalemyra naturreservat
464
Langevatnet naturreservat
465
Kråmyrane naturreservat
466
Herlandsnesjane naturreservat
467
Natås naturreservat
468
Joberget naturreservat
469
Hillestadåsen naturreservat
470
Kiletjernene naturreservat
471
Burøytjern naturreservat
473
Nordhasselvika dyrefredningsområde
474
Elnestangen naturreservat
478
Tuemyr naturreservat
479
Kampebråten naturminne
480
Kolsåstoppen naturreservat
483
Høgsmåsan naturreservat
484
Storholmen naturreservat
485
Fimreiteholmane naturreservat
486
Breimosen naturreservat
487
Hustadvassdraget naturreservat
488
Grønkjølen naturreservat
494
Åmsmyra naturreservat
495
Strand naturreservat
497
Lomstjønna naturreservat
499
Frebergsvik naturreservat
500
Åsjo naturreservat
501
Hovstjern naturreservat
502
St. Olavsormen naturminne
503
Rundfjelldalselva naturreservat
504
Stormyra naturreservat
505
Hilmo naturreservat
507
Skoland naturreservat
508
Gåstjørnan naturreservat
509
Eidsvatnet dyrefredningsområde
510
Momyra naturreservat
511
Nesheim naturreservat
513
Småtjønna naturreservat
514
Loga dyrefredningsområde
515
Urvatnet naturreservat
516
Skorskog naturreservat
517
Bervamyr naturreservat
519
Sakrisodden plantefredningsområde
522
Østre Ertholmen naturreservat
523
Moldfall naturreservat
524
Bjørgedalen naturreservat
525
Asdøljuvet naturreservat
526
Lyngås-Lysgård dyrefredningsområde
528
Kanalen naturreservat
529
Borgan og Frelsøy dyrelivsfredning
530
Bergsåsen plantefredningsområde
531
Vallemsberga og Langøya naturreservat
535
Ulendeltaet naturreservat
536
Fjellmannmyra/Vargdalsfloa naturreservat
537
Singsmyra, Svinøya naturreservat
538
Hindrum naturreservat
539
Leknesøyene dyrefredningsområde
542
Prestgardselva naturreservat
547
Fræneidet naturreservat
549
Storeidet naturreservat
551
Raudøya naturreservat
553
Runde dyrelivsfredning
554
Fjørtoftneset naturreservat
555
Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde med plantelivsfredning
557
Ølveshovda landskapsvernområde med plantelivsfredning
558
Gjuvslandslia landskapsvernområde med plantelivsfredning
559
Listastrendene landskapsvernområde
560
Møsvasstangen landskapsvernområde med dyrelivsfredning
562
Aurmoen landskapsvernområde
563
Kalkheia landskapsvernområde
564
Førland/Sletthei landskapsvernområde
568
Fritzøehus landskapsvernområde
569
Bokemoa landskapsvernområde
570
Urådalen landskapsvernområde
572
Raudøya landskapsvernområde med plantelivsfredning
576
Hestad landskapsvernområde
577
Været landskapsvernområde
579
Maridalen landskapsvernområde
581
Kjenstad landskapsvernområde
583
Sanddøldalen naturreservat
584
Seilskjærene naturreservat
585
Ulvungene naturreservat
586
Dyrøysundskjeret naturreservat
587
Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat
588
Langskjær naturreservat
590
Naturreservat sør for Furuholmen naturreservat
591
Lagmannsholmen naturreservat
592
Husvika og Vektarbotn naturreservat
595
Austad naturminne
596
Hovassdalen naturreservat
600
Bergens fjellstrekninger dyrelivsfredning
601
Storslåtta naturreservat
602
Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde
603
Havika dyrefredningsområde
605
Elstad landskapsvernområde
607
Knarrashaugmyra naturreservat
608
Risøya naturreservat
609
Stave plantefredningsområde
611
Rognsflauane naturreservat
615
Lomundsjømyra naturreservat
621
Surna naturreservat
622
Grimstadvatn naturreservat
625
Ullasundet dyrelivsfredning
626
Buvika/Rødskjær naturreservat
627
Lågendeltaet naturreservat
628
Tangvald naturreservat
630
Tyrifjorden dyrelivsfredning
631
Sjømannsheia naturreservat
636
Lågåsmyr naturreservat
641
Ultvedttjern naturreservat
649
Fjøsanger naturminne
657
Skjeftkjølen naturreservat
658
Kolsåsstupene naturreservat
665
Nærøyane dyrefredningsområde
666
Nærøyane naturreservat
667
Lomundsjøen naturreservat
669
Ullasundet dyrefredningsområde
670
Vassgårdsvatnet naturreservat
671
Svanvikmyra naturreservat
672
Grimstadvatn dyrelivsfredning
673
Surna dyrelivsfredning
674
Djupvikvatnet-Kringlevatnet dyrelivsfredning
675
Djupvikvatnet-Kringlevatnet naturreservat
677
Lågendeltaet dyrefredningsområde
678
Rotlia naturreservat
680
Været dyrelivsfredning
682
Råndalen naturreservat
686
Råndalsmyrene naturreservat
687
Mellomkollen naturreservat
689
Runde dyrefredningsområde
690
Flakkan naturreservat
691
Kjønsøyhopen dyrefredningsområde
694
Tverrlimyran naturreservat
696
Kjønsøyhopen naturreservat
698
Flakkan dyrefredningsområde
699
Øyenskavlen naturreservat
700
Borgan og Frelsøy naturreservat
701
Berglia naturreservat
702
Aureosen dyrefredningsområde
704
Goksøyrmyrane naturreservat
705
Fjøsanger landskapsvernområde
707
Synesvarden landskapsvernområde
711
Ultvedt landskapsvernområde
713
Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
718
Rauna naturreservat
723
Mellemskjær naturreservat
724
Terneskjær naturreservat
730
Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
735
Einarsneset plante- og dyrefredningsområde
737
Ullebergåsen naturreservat
746
Søvedalen naturminne
747
Tveithaugen naturminne
749
Bjorsund naturreservat
751
Krona naturreservat
752
Lomendeltaet dyrefredningsområde
754
Helgetjønn dyrefredningsområde
757
Trettenstryka dyrefredningsområde
758
Havmyran naturreservat
759
Bergsjø-Hølandselva dyrefredningsområde
760
Nomevatn dyrefredningsområde
763
Huk naturminne
766
Storskjær naturreservat
768
Stenerudmyra naturreservat
769
Gule-/Stavikmyrane naturreservat
770
Østensjøvann naturreservat
771
Heggelia naturminne
772
Stubberud skogpark naturreservat
773
Bjerkåsholmen naturminne
774
Skinnerflo naturreservat
775
Høgåsen naturreservat
776
Hammartjønn naturreservat
777
Cappelenbruddet naturminne
778
Store Rekke naturreservat
779
Karlshaugen naturreservat
780
Sislemyrene naturreservat
781
Aurstadmåsan naturreservat
782
Sakkhusmåsan naturreservat
783
Smihagen naturreservat
785
Oppsjømyrene naturreservat
786
Holmenskjær naturminne
787
Kalvøya naturreservat
788
Killingen naturminne
789
Vallerkroken naturminne
791
Eriksrud naturreservat
792
Blessumkalvkveen naturreservat
793
Tjørnsmyra naturreservat
796
Svarttjernmyra naturreservat
797
Evjemyra naturreservat
798
Høymyr naturreservat
800
Lerdalen naturreservat
801
Eggholmen naturreservat
802
Langrasta naturreservat
804
Bredmosen naturreservat
808
Stormyra naturreservat
811
Averøya naturreservat
812
Risheimøyi naturreservat
813
Hundorp naturreservat
814
Langtjedn naturreservat
815
Lauvåsen naturreservat
817
Lundsfjellet naturreservat
818
Foreknuten naturreservat
821
Gitlandsåsen naturreservat
822
Åkrokan naturreservat
823
Skåland naturreservat
825
Langøya naturreservat
826
Kringlemyr naturreservat
827
Drangsdalen naturreservat
828
Søndre Missingen naturreservat
832
Ilemyr naturreservat
836
Jørstadmyra naturreservat
837
Ishavet naturreservat
839
Spernesmosen naturreservat
841
Gulltjernmosen naturreservat
842
Tretjernmyra naturreservat
845
Vensåsmyra naturreservat
846
Røed naturminne
849
Pollen naturreservat
850
Årvollåsen naturminne
851
Eikefjordholmane naturreservat
852
Myrbærskjera naturreservat
854
Krakksfjellet midlertidig verna område/objekt
855
Grytting naturminne
856
Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) dyrelivsfredning
857
Remerhornheiane naturreservat
859
Røamyrane naturreservat
860
Rogneholmen dyrefredningsområde
861
Roaldsand dyrefredningsområde
863
Stokksund-Blikkvågane dyrefredningsområde
864
Røabukta dyrefredningsområde
865
Bakkedalen naturreservat
866
Hostadvatnet naturreservat
867
Lauglolia naturreservat
869
Midtskogvatnet naturreservat
870
Muttatjern naturminne
871
Skjerpemyr naturminne
872
Øktmyrene naturreservat
873
Krøsstjernåsen naturreservat
874
Skottvatnet naturreservat
875
Høgmyran naturreservat
876
Dokkadeltaet naturreservat
877
Flostranda naturreservat
878
Romsa naturreservat
881
Eggja naturreservat
882
Røyrtveit naturreservat
883
Solevågsfjellet naturreservat
884
Skogerøy-Lyngholmen naturreservat
885
Villelia naturreservat
887
Målsjuvet naturreservat
889
Sæbøskòra naturreservat
890
Mysutjernene naturreservat
891
Karlsrudtangen naturreservat
892
Beengen dyrefredningsområde
893
Lamyra naturreservat
896
Juveren naturreservat
897
Synneren naturreservat
898
Telvanglia naturreservat
902
Prestvannet dyrefredningsområde
903
Lundevågen dyrefredningsområde
904
Nautesund dyrefredningsområde
906
Tuftelia naturreservat
907
Farmyrane naturreservat
908
Reddalsvann naturreservat
910
Kjerkevågen naturreservat
911
Grothovdmyran naturreservat
912
Augga naturreservat
915
Garntangen naturminne
916
Lemostangen naturreservat
917
Krekling naturminne
918
Vinterguten naturreservat
920
Størrmyran naturreservat
921
Haugnes naturminne
922
Slemmestad naturminne
923
Metubba naturreservat
924
Søndre Hørtekollen naturreservat
927
Kolbergtjernmyra naturreservat
928
Sandsbakken naturreservat
929
Råen naturreservat
930
Bremsa naturreservat
931
Geiterøya naturreservat
932
Killingholmen naturreservat
933
Veldre naturminne
934
Bumyr naturreservat
935
Tveitstulmyr naturreservat
937
Løkjin naturreservat
938
Humleneset naturreservat
939
Lytingsdalen naturreservat
940
Strømodden naturminne
942
Kåsene Nord naturminne
943
Håmyrane naturreservat
944
Steinevik naturreservat
945
Fodnesåsen naturreservat
946
Stenstad naturreservat
948
Barlindtjønn naturreservat
949
Indre Ulvøya naturreservat
950
Rekedal naturreservat
953
Olashei naturreservat
954
Svartefjell naturreservat
955
Ulgjelsvann naturreservat
956
Uføra naturreservat
957
Nesheimvatnet naturreservat
958
Granvindeltaet naturreservat
959
Vinnesleiro naturreservat
960
Hellesjøvann naturreservat
962
Kollerudvika naturreservat
963
Kragtorpvika naturreservat
964
Hurdalselvdeltaet naturreservat
967
Pollevann naturreservat
970
Østensjøvannet naturreservat
972
Vestre Vansjø naturreservat
974
Moskjæra naturreservat
975
Kjennetjern naturreservat
977
Skårakilen naturreservat
978
Hansemakerkilen naturreservat
981
Vestvannet naturreservat
982
Storesand naturreservat
983
Lysakermoa naturreservat
984
Bleiken naturreservat
985
Gjølsjøen naturreservat
986
Hæra naturreservat
987
Kallakmosen naturreservat
988
Vistehorten naturreservat
990
Sandehorten naturreservat
991
Berdøla naturreservat
992
Sandbu naturreservat
993
Murulonin naturreservat
994
Liadalane naturreservat
995
Håkåsæter naturreservat
996
Nordåa-Søråa naturreservat
997
Rolla naturreservat
998
Bårdsengbekken naturreservat
999
Djupådalen naturreservat
1001
Uri naturreservat
1002
Igelsrud naturreservat
1007
Rinilhaugen naturreservat
1008
Ramberget naturreservat
1009
Kulpåsen naturreservat
1011
Finnemarka naturreservat
1013
Tverrbergkastet naturreservat
1014
Solbergfjellet naturreservat
1015
Røverkollen naturreservat
1017
Enghaugberget naturreservat
1020
Skirvedalen naturreservat
1024
Heddedalane naturreservat
1026
Skultrevassåsen naturreservat
1027
Flenten naturreservat
1031
Haugene naturreservat
1033
Rismyr naturreservat
1034
Ertsvikskjær naturreservat
1035
Rønningsfossene naturreservat
1036
Hørtekollen naturminne
1037
Løkmyr naturreservat
1038
Søndre Nærsnes naturminne
1040
Nordre Nærsnes naturminne
1041
Dyna naturreservat
1042
Hamrefjell naturreservat
1043
Skarra naturminne
1044
Fiskumvannet naturreservat
1045
Stavlum naturreservat
1046
Nedre Flyvatn naturreservat
1048
Braksøya naturreservat
1049
Storøya naturreservat
1050
Purkøya naturreservat
1051
Ullerntangen naturreservat
1052
Kjellerberget naturminne
1053
Bjoreidalen naturreservat
1054
Børevika naturreservat
1055
Floget naturreservat
1056
Flotaneset naturreservat
1057
Gullbergnotten naturreservat
1058
Hestabotn naturreservat
1059
Hopsfjellet naturreservat
1061
Kalandsvika naturreservat
1062
Klyvelia naturreservat
1063
Kvernavatnet naturreservat
1064
Lokna naturreservat
1066
Lønaøyane naturreservat
1067
Mannavatn naturreservat
1068
Otterstadstølen naturreservat
1069
Rekvesøyane naturreservat
1070
Rimbareidtjørna naturreservat
1071
Skiftestad naturreservat
1072
Tjeldstø naturreservat
1074
Tveitabotn naturreservat
1075
Ulvikpollen naturreservat
1076
Mundheim naturreservat
1077
Sandtjern naturreservat
1079
Svenskestutjern naturreservat
1080
Ljøgodttjern naturreservat
1081
Krokvatnet naturreservat
1082
Liafjellet naturreservat
1083
Storsøy naturreservat
1084
Drotninghei naturreservat
1085
Vesthagan naturminne
1086
Kåsene Sør naturminne
1087
Simonsodden naturminne
1088
Brånaråsen naturminne
1089
Lunde naturreservat
1091
Tranmyra naturreservat
1092
Jåvnesmyrane naturreservat
1093
Våjemyrane naturreservat
1094
Lindheim-Mannsmyr naturreservat
1095
Nybutjern naturreservat
1096
Flottene naturreservat
1097
Gautefall naturreservat
1098
Vidmyr naturreservat
1099
Bjorvatn naturreservat
1101
Lekum naturreservat
1103
Folkedal naturreservat
1105
Uranes naturreservat
1106
Eidesvatnet naturreservat
1107
Vikfjell naturreservat
1108
Trollhaug naturreservat
1109
Ambjørndalen naturreservat
1112
Semsøyene naturreservat
1114
Aksdal naturreservat
1115
Eikåsen naturreservat
1117
Gjuvastøl naturreservat
1118
Heggheimsfjellet naturreservat
1119
Vatland naturreservat
1120
Fisterfjell naturreservat
1121
Ørland naturreservat
1122
Vestedjan naturreservat
1123
Ajertangen naturreservat
1124
Eikåsen naturreservat
1126
Hellestveit naturreservat
1128
Hollastulmyr naturreservat
1130
Hoppestadelva naturminne
1131
Gunnborgdalen naturreservat
1132
Kapitelberget naturminne
1133
Skrapekleiv naturminne
1134
Elva naturreservat
1135
Stormyr naturreservat
1136
Ula naturminne
1137
Napperødtjern naturreservat
1140
Robergvannet naturreservat
1141
Akersvannet naturreservat
1142
Helakmyrene naturreservat
1143
Kyrelitjern naturreservat
1149
Melandsmyrane naturreservat
1150
Rosåsmyr og Ospåsmyr naturreservat
1151
Storemyr naturreservat
1152
Orrhanemyr naturreservat
1153
Demningane naturreservat
1154
Berse naturreservat
1155
Strandvika naturreservat
1156
Børsesjø naturreservat
1157
Reppadalen naturreservat
1158
Kjosbukta naturreservat
1159
Skremyr naturreservat
1160
Domkirkeodden naturminne
1161
Steinsodden naturreservat
1162
Torsæter naturreservat
1163
Kynneggene naturreservat
1164
Starmoen naturreservat
1165
Rangkløvhammeren naturreservat
1166
Jutulgrava naturminne
1167
Bergesjøen naturreservat
1169
Langmyra naturreservat
1170
Stenmyra naturreservat
1171
Hårrenna naturreservat
1172
Kvannbekken naturreservat
1173
Klekkefjellet naturreservat
1174
Furuberget naturreservat
1175
Maliskjæra naturreservat
1176
Særkilampi naturreservat
1177
Årkjølen naturreservat
1180
Tufsingdalseskeren naturreservat
1181
Jutulhogget naturreservat
1182
Ripan naturreservat
1183
Seimsjøen naturreservat
1185
Eksberget naturminne
1186
Langodden naturreservat
1188
Tømten naturminne
1190
Moelv Brygge naturminne
1191
Svarthaugan naturreservat
1192
Vesle Rokosjøen naturreservat
1195
Rabali naturreservat
1196
Foreknuten naturreservat
1197
Storamyr naturreservat
1201
Strandnesvågen naturreservat
1202
Hystad naturreservat
1203
Iglatjødno naturreservat
1204
Målandsdalen naturreservat
1205
Hildal naturreservat
1206
Tveitane naturreservat
1207
Vollom naturreservat
1208
Fadnesskaret naturreservat
1209
Blåurlia naturreservat
1210
Stavsholtmyrane naturreservat
1211
Landtjønn naturreservat
1213
Rogholt-tjønn naturreservat
1214
Nordre Skarsholttjønn naturreservat
1215
Langrudmyra naturreservat
1216
Tolvmannsmyr naturreservat
1217
Våle prestegårdsskog naturreservat
1218
Breimyr naturreservat
1219
Bergan naturreservat
1220
Bjørkøya naturreservat
1223
Tangenbekken naturreservat
1224
Kjær naturreservat
1225
Rahaugen naturminne
1226
Bratthagen naturminne
1227
Versvik naturreservat
1228
Åsstranda naturreservat
1229
Vassenden naturreservat
1231
Lona naturminne
1232
Gausel naturreservat
1233
Viermyr naturreservat
1234
Apalviken naturreservat
1240
Stordamsmyra naturreservat
1241
Tranemosen naturreservat
1244
Bøensmosen og Berbymosen naturreservat
1249
Vestre Fuglemosen naturreservat
1250
Hvitmåsan naturreservat
1252
Vindmyra naturreservat
1253
Slåttmyra naturreservat
1255
Knardal naturreservat
1257
Bjerkøya naturminne
1258
Konglungen naturminne
1260
Spannslokket naturreservat
1261
Neselva naturminne
1262
Presteskjær naturminne
1263
Skotta naturreservat
1265
Grønøyra naturreservat
1267
Timberøyholmane naturreservat
1268
Aksevatnet dyrefredningsområde
1269
Hafslovatnet dyrefredningsområde
1270
Bukta dyrefredningsområde
1271
Førdspollen naturreservat
1272
Lihellene naturreservat
1273
Gåsøy naturreservat
1274
Askvika naturreservat
1275
Flatøy naturreservat
1276
Veststeinen naturreservat
1277
Refvikvatnet naturreservat
1278
Frøyskjera naturreservat
1279
Indre-Ånnøy naturreservat
1280
Karsskjeret naturreservat
1281
Svarteskjeret naturreservat
1282
Kvannholmen naturreservat
1284
Prestøy naturreservat
1285
Sakrisøy naturreservat
1286
Skor naturreservat
1287
Vetlefjordsøyra naturreservat
1288
Torsholmane naturreservat
1289
Kvernøyna naturreservat
1290
Vassøyane naturreservat
1291
Sildekruna naturreservat
1292
Lysholmen naturreservat
1293
Stallbrekka naturreservat
1294
Klovningen naturreservat
1296
Skorpeholmane naturreservat
1297
Haukedalsholmane naturreservat
1298
Hovdefjell naturreservat
1299
Rognane naturreservat
1300
Aralden naturreservat
1301
Ytterøyane naturreservat
1302
Nekkøytåa naturreservat
1303
Kvalsteinane naturreservat
1304
Gulholmen naturreservat
1305
Trefotskjera naturreservat
1306
Smelvær naturreservat
1307
Kuøyna naturreservat
1308
Moldvær naturreservat
1309
Håsteinen naturreservat
1310
Senholmen naturreservat
1311
Skardholmen naturreservat
1312
Kvitingane naturreservat
1313
Bunesholmane naturreservat
1314
Raudøy naturreservat
1315
Krokholmen naturreservat
1316
Holmelidholmen naturreservat
1317
Ønaholmane naturreservat
1318
Ramsholmen naturreservat
1319
Mågøyane naturreservat
1320
Utvær naturreservat
1321
Indrevær naturreservat
1322
Oddeholmane naturreservat
1323
Ramsbarden naturreservat
1324
Sogneoksen naturreservat
1325
Guleskjeret naturreservat
1326
Bøyaøyra naturreservat
1327
Espelandsvatnet naturreservat
1328
Skilbreivatnet naturreservat
1329
Digernesvatnet naturreservat
1330
Tungevåg naturreservat
1331
Sørdalen naturreservat
1333
Bargarden naturreservat
1334
Brandatjørna naturreservat
1337
Tennøyane naturreservat
1338
Vengane naturreservat
1339
Flatholmen naturreservat
1340
Høgfjellet naturreservat
1341
Rørvikvågen dyrefredningsområde
1342
Rørvikvatnet naturreservat
1343
Einsetvågen/Nåsvatnet dyrefredningsområde
1344
Nysætervatnet naturreservat
1346
Lauvåsen naturreservat
1348
Gløsvågen naturreservat
1349
Rødmyra naturreservat
1350
Hjørungdalsvatnet naturreservat
1351
Langvatnet naturreservat
1352
Sandsvågen naturreservat
1353
Tøso naturreservat
1354
Sanddalstjedn naturreservat
1355
Fluberg dyrefredningsområde
1356
Røykenvika dyrefredningsområde
1357
Kjørkjetangen naturminne
1358
Jarenvatnet naturreservat
1359
Vindflomyrene naturreservat
1360
Puttmyra naturreservat
1362
Totenvika naturreservat
1364
Flåmyra naturreservat
1365
Lindstad naturreservat
1366
Kremmerodden naturminne
1367
Svarverud naturreservat
1368
Kalstad naturreservat
1369
Opsahl naturreservat
1370
Fåvang naturreservat
1371
Krogshavn naturreservat
1373
Sekkjedalstjørn naturreservat
1374
Ryggsteinen naturreservat
1376
Gåsvær naturreservat
1377
Svenstad naturreservat
1378
Kvitskriuprestin naturminne
1379
Sylteosen dyrefredningsområde
1380
Tågdalen naturreservat
1381
Barlindneset naturreservat
1382
Straumsdalen naturreservat
1383
Aspåsmyran naturreservat
1385
Raudehaugen naturreservat
1388
Lyngholman naturreservat
1389
Blindheimsvik dyrefredningsområde
1393
Helgehornvatnet naturreservat
1394
Kjerringvatnet naturreservat
1395
Øynad'n naturreservat
1398
Heggemsvatn/Holåvatnet naturreservat
1399
Linborgvatnet naturreservat
1400
Kulpa naturminne
1402
Mossige naturreservat
1404
Storfloen naturreservat
1408
Storflotjønna naturreservat
1409
Lindåsmyra naturreservat
1410
Granholvatnet naturreservat
1411
Henfallet naturreservat
1412
Skjerva naturreservat
1417
Galådalen naturreservat
1418
Kynndalsmyrene naturreservat
1419
Olafloen naturreservat
1420
Grandefjæra naturreservat
1421
Bingsholmsråsa dyrefredningsområde
1422
Garbergmyra naturreservat
1424
Rørmyra naturreservat
1425
Stormyra, Inntian naturreservat
1426
Sjømyråsen naturreservat
1427
Hoppardalsmyra naturreservat
1428
Svorkmyran naturreservat
1429
Jakopsmyra naturreservat
1430
Inner Vargfossnesa naturreservat
1431
Melvasslia naturreservat
1432
Leira naturreservat
1433
Grønlia naturreservat
1434
Litlvatnet naturreservat
1435
Mormyra naturreservat
1436
Lunde naturreservat
1437
Nedre Audna naturreservat
1438
Hegglandsheia naturreservat
1439
Fotskarlia naturreservat
1440
Maurslåtta naturreservat
1441
Nedre Lyngdalselva dyrefredningsområde
1442
Synesvågen naturreservat
1443
Molinga naturreservat
1445
Bjørnmyra naturreservat
1447
Vinnstormyra naturreservat
1448
Leinslia naturreservat
1449
Lyngbudalen naturreservat
1450
Litlbumyran naturreservat
1451
Lohnetjønn naturreservat
1452
Slettestjønna naturreservat
1453
Kvellandsfossen naturreservat
1454
Vassland naturreservat
1455
Hovin naturreservat
1457
Ytter Skjervollslykkja naturreservat
1458
Madsøya naturreservat
1459
Helgebostadøya naturreservat
1460
Røstøya naturreservat
1461
Kleveland naturreservat
1464
Langevann naturreservat
1466
Orlogskarten naturreservat
1467
Mandalsheia naturreservat
1468
Lautjønn naturreservat
1469
Fiskelandsvatn naturreservat
1472
Brurehelleren naturreservat
1473
Instestøl naturreservat
1474
Birkelandsvann naturreservat
1475
Store Øygarden naturreservat
1476
Låveheia naturreservat
1477
Grønslåtta naturreservat
1478
Nakkestad naturreservat
1479
Sognevannet naturreservat
1480
Bredmyra naturreservat
1481
Flå-Slipran naturreservat
1482
Holtvatna naturreservat
1483
Stormyra naturreservat
1484
Rauberga naturreservat
1485
Låen naturreservat
1487
Rønningen naturreservat
1490
Granøyen plantefredningsområde
1491
Hovsfjæra dyrefredningsområde
1492
Innstrandfjæra dyrefredningsområde
1493
Kråkvågsvaet dyrefredningsområde
1494
Grønningsbukta naturreservat
1495
Strømmen dyrefredningsområde
1496
Herdalen naturreservat
1497
Austdalen naturreservat
1498
Kjølen naturreservat
1499
Sølendet naturreservat
1500
Kåda naturreservat
1501
Nesvåg naturreservat
1502
Mørkgonga naturreservat
1503
Ramstadslottet naturreservat
1504
Sekken naturreservat
1505
Storbjørhusdal naturreservat
1509
Bergsåsen naturreservat
1510
Figgaoset dyrefredningsområde
1512
Skeisneset dyrefredningsområde
1513
Liaberga naturreservat
1514
Stormyra, Årlivatnet naturreservat
1515
Skraptjønnfloen naturreservat
1516
Nevra naturreservat
1518
Stråmyra naturreservat
1520
Barsjøen naturreservat
1521
Bjønnstokkleiva naturreservat
1523
Rognsmoen naturreservat
1524
Harestranda naturreservat
1525
Storskogan naturreservat
1526
Langnes naturreservat
1527
Hegramo naturreservat
1529
Reppesleiret naturreservat
1530
Flåbekkåsen naturreservat
1532
Dølaelva naturreservat
1534
Ørdalen naturreservat
1535
Skograubergene naturreservat
1536
Klingsundet naturreservat
1537
Okstadmyra naturreservat
1538
Byhalla naturreservat
1539
Åsmyra naturreservat
1540
Lundselvoset naturreservat
1541
Beingårdsmyra naturreservat
1542
Bjørgan naturreservat
1544
Medjåura naturreservat
1545
Øie naturreservat
1546
Reinbjørmyra naturreservat
1547
Kaldvassmyra naturreservat
1548
Sandsøra naturreservat
1549
Sandstad naturreservat
1550
Sjettenberglia naturreservat
1551
Hammervatnet naturreservat
1552
Heggdalslimyran naturreservat
1553
Kvitmyra naturreservat
1554
Hattmoenget naturreservat
1555
Stallvikmyran naturreservat
1556
Stormyra naturreservat
1558
Grytbogen-Kubåsen naturreservat
1561
Langdalen naturreservat
1563
Himmelriket naturreservat
1565
Gartlandselva naturreservat
1566
Flenga naturreservat
1567
Solem naturreservat
1569
Litlstøelva naturreservat
1570
Gaupdalen naturreservat
1571
Hisåsen naturreservat
1573
Seljebotsmyrane naturreservat
1575
Storslettkjølen naturreservat
1576
Gjelamyra naturreservat
1577
Sandvikmyrane naturreservat
1578
Einsetmyra naturreservat
1579
Lyngaland landskapsvernområde
1582
Romerike landskapsvernområde
1583
Brandvik landskapsvernområde med plantelivsfredning
1585
Fedjemyrane landskapsvernområde med dyrelivsfredning
1586
Sævareidberget landskapsvernområde
1587
Rambjøra landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
1588
Østhagan landskapsvernområde
1590
Veøy landskapsvernområde
1591
Hosensand landskapsvernområde med plantelivsfredning
1592
Nedre Hassel landskapsvernområde
1593
Glorvikmyra naturreservat
1594
Langskjærene naturreservat
1595
Gjesåssjøen naturreservat
1596
Store Måkholmen naturreservat
1597
Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen naturreservat
1600
Nordøstre Askeskjær naturreservat
1601
Sandholmen naturreservat
1602
Ytre Vassholmen naturreservat
1603
Ulykkesskjær naturreservat
1604
Hvalskjæret naturreservat
1605
Svennesvollene naturreservat
1606
Vestre Skjæret naturreservat
1612
Lagmannskjær naturreservat
1613
Kavringen naturreservat
1616
Låge Islendingen naturreservat
1622
Eggholmen naturreservat
1623
Terneholmen og Grønningen naturreservat
1624
Hellisøy naturreservat
1625
Omborsnesholmane naturreservat
1628
Lønøy naturreservat
1629
Terneholmen naturreservat
1631
Prinseskjær naturreservat
1632
Møkkalassene naturreservat
1633
Teistholmen naturreservat
1634
Lindholmane naturreservat
1636
Prestnesholmen naturreservat
1637
Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå naturreservat
1638
Sundbyholmene naturreservat
1639
Lille Såstein naturreservat
1641
Selskjæra naturreservat
1642
Rognholmen naturreservat
1644
Buøyskjæra naturreservat
1647
Ruholmen naturreservat
1648
Kortknappskjer og Horsøy naturreservat
1649
Utsletteøy, Joøy og Upsøykalven naturreservat
1653
Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat
1654
Notholmen naturreservat
1655
Lurekalven naturreservat
1656
Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen naturreservat
1657
Måksteinane naturreservat
1658
Laksholmen naturreservat
1659
Olvondo naturreservat
1660
Karihavet naturreservat
1661
Senjen naturreservat
1662
Vågsholmen, Gulaskjer, Brattholmen og Grasholmen naturreservat
1663
Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen naturreservat
1664
Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret naturreservat
1665
Guleholmane naturreservat
1669
Bleikenøvlingen og Høgskjeret naturreservat
1671
Rørvikholmene naturreservat
1672
Stakketoskjæret naturreservat
1674
Storskjæret naturreservat
1675
Lille Halsholmen naturreservat
1676
Lille Lestholmen naturreservat
1677
Mannskjæret naturreservat
1678
Stangholmen naturreservat
1679
Gåseholmen og Slettholmen naturreservat
1680
Brattholmene naturreservat
1681
Lyngholmen naturreservat
1683
Helløyholmen naturreservat
1684
Hellesunds-Grønningen naturreservat
1685
Breivigskjæret naturreservat
1687
Sundholmen naturreservat
1688
Malmen naturreservat
1689
Kongsholmen naturreservat
1690
Lille-Danmark naturreservat
1691
Olavskjæran naturreservat
1692
Hummerholmen naturreservat
1693
Agneskjæret naturreservat
1694
Aksnesholmane naturreservat
1695
Kjeholmskjæra naturreservat
1697
Bukkholmskjæra naturreservat
1698
Hillekalven og Pasholmen naturreservat
1699
Sengane naturreservat
1714
Trættebleikja naturreservat
1715
Eggvær naturreservat
1716
Skåno naturreservat
1719
Steglholmen og Gåseskjer naturreservat
1720
Sandholmane naturreservat
1721
Raudholmane naturreservat
1722
Kubbholmen naturreservat
1723
Perholmen naturreservat
1724
Ringaskjer naturreservat
1725
Furuholmen naturreservat
1726
Terneholmen naturreservat
1732
Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen naturreservat
1733
Otterøy og Hestholmen naturreservat
1737
Illholmane naturreservat
1738
Fjæraskjer naturreservat
1739
Raudholmane naturreservat
1740
Brattholmen naturreservat
1741
Terneskjeret naturreservat
1742
Trollskjeret naturreservat
1743
Bleikjo naturreservat
1744
Tangbleikjo naturreservat
1745
Koløy naturreservat
1746
Hjartholmen naturreservat
1747
Terneskjeret (Austevoll) naturreservat
1748
Møkstra-Grøningana naturreservat
1749
Seløyskjera naturreservat
1750
Trøytarosskjeret naturreservat
1751
Måksteinen og Tovo naturreservat
1752
Kråko naturreservat
1753
Hanøyklubben naturreservat
1754
Ertenøya naturreservat
1755
Greipingen naturreservat
1756
Ullebroten naturreservat
1757
Klammersholmen naturreservat
1758
Loddå naturreservat
1759
Stridsholmen naturreservat
1760
Vågsskjeret naturreservat
1761
Grøningane naturreservat
1762
Ådnøy naturreservat
1763
Herøy naturreservat
1764
Synnøy naturreservat
1765
Håvarden og Klubben naturreservat
1766
Kattholmane naturreservat
1768
Kråka naturreservat
1769
Torskholmen naturreservat
1772
Geitholmsundet naturreservat
1774
Kvitskjærene naturreservat
1780
Knerten naturreservat
1783
Lille Bjerkøyskjær naturreservat
1784
Svartskjæra naturreservat
1785
Småskjæran naturreservat
1788
Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat
1789
Udvåre naturreservat
1792
Skjede naturreservat
1793
Klovholmene naturreservat
1794
Bjørnen naturreservat
1800
Skotholmen naturreservat
1801
Kjorten naturreservat
1802
Markøy naturreservat
1803
Revsund naturreservat
1804
Sandågjelet naturreservat
1807
Rotnedalen naturreservat
1809
Knebeknuten naturreservat
1810
Dyrlimyra naturreservat
1811
Havnehagen landskapsvernområde
1813
Krokkleiva naturreservat
1816
Oppkuven - Smeddalen naturreservat
1817
Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat
1818
Aureosen dyrelivsfredning
1819
Kolsås/Dælivann landskapsvernområde
1820
Borrevannet naturreservat
1821
Hiesten naturreservat
1840
Osdalssjøhøgda naturreservat
1843
Stimannsberget naturreservat
1845
Kløvstadhøgda naturreservat
1846
Rønnomdalen naturreservat
1847
Steinvika naturreservat
1852
Einarvannet naturreservat
1855
Skråstadheia naturreservat
1857
Grøttingnea naturreservat
1858
Østmarka naturreservat
1859
Søndre Håøya naturreservat
1860
Haraldsfjellet naturreservat
1862
Vardmoan naturreservat
1865
Ulvåkjølen naturreservat
1866
Tufsingdeltaet naturreservat
1867
Møsvatn Austfjell - Hondle landskapsvernområde med dyrelivsfredning
1874
Hardangervidda nasjonalpark
1878
Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde
1886
Møsvatn Austfjell landskapsvernområde
1887
Bjortjønn dyrefredningsområde
1901
Endelausmyrene naturreservat
1902
Helin plantepark plantelivsfredning
1903
Osdalen naturreservat
1905
Nekmyrene naturreservat
1907
Grimsmoen naturreservat
1908
Longavatnet naturreservat
1909
Galtsjøen naturreservat
1911
Røtkjølen naturreservat
1912
Hesjemarka naturreservat
1916
Lavsjømyrene-Målikjølen naturreservat
1917
Tanarkjølen naturreservat
1918
Hukkelvatna naturreservat
1919
Skjellådalen naturreservat
1921
Røyklibotnet naturreservat
1922
Fødalen landskapsvernområde
1924
Hodalen landskapsvernområde
1925
Lille Korssjøen naturreservat
1927
Hanestadnea naturreservat
1928
Rokke landskapsvernområde
1929
Kviljo plante- og dyrefredningsområde
1931
Kviljo plantefredningsområde
1932
Einarsneset plantefredningsområde
1933
Steinodden dyrefredningsområde
1934
Steinodden plante- og dyrefredningsområde
1935
Femundslia landskapsvernområde
1942
Femundsmarka nasjonalpark
1943
Middagskollen naturreservat
1965
Jordstøyp naturreservat
1966
Korpen naturreservat
1967
Vemannsås naturreservat
1968
Røysa naturreservat
1969
Åsermarka naturreservat
1970
Sletner naturreservat
1972
Gullenhaugen naturreservat
1977
Solfjellåsene naturreservat
1981
Strykenåsen naturreservat
1982
Gullerudtjern naturreservat
1983
Ramfoss naturreservat
1985
Branden naturreservat
1986
Sandvikbotn naturreservat
1987
Langesundstangen naturreservat
1990
Grønehaugen naturreservat
1991
Kongsrudtjern naturreservat
1992
Bremsåsen naturreservat
1993
Stavnselva naturreservat
1994
Grøvelsjøen naturreservat
1997
Langtjønna landskapsvernområde
1998
Osen dyrefredningsområde
2190
Osen naturreservat
2192
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
261
Vigre naturreservat
1110
Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde
2194
Amdam naturreservat
550
Rolsøya naturreservat
2238
Kvamsholman biotopvern etter viltloven
2239
Horta naturreservat
2241
Horta dyrefredningsområde
2242
Lyngværet dyrefredningsområde
2243
Lundleiret dyrefredningsområde
2245
Vaggen dyrefredningsområde
2246
Giplingøya dyrefredningsområde
2247
Tynesfjæra dyrefredningsområde
2250
Alnes dyrefredningsområde
2251
Falstadbukta dyrefredningsområde
2252
Sklinna naturreservat
2253
Sklinnaflesin biotopvern etter viltloven
2254
Fruflesa naturreservat
2255
Ytre Brosmflesa biotopvern etter viltloven
2256
Kjeøya naturreservat
2257
Nordøyan naturreservat
2258
Sørøyan naturreservat
2259
Tronflesa biotopvern etter viltloven
2260
Steinan og Flottra naturreservat
2261
Aldgården naturreservat
2262
Rambergholmen naturreservat
2263
Hoøya naturreservat
2264
Kjølsvikholmen biotopvern etter viltloven
2265
Litlholmen biotopvern etter viltloven
2266
Småskjera og Storholmen biotopvern etter viltloven
2267
Sandvikholman biotopvern etter viltloven
2268
Kolebakkane naturreservat
1332
Håkøybotn naturreservat
133
Hornøya og Reinøya naturreservat
15
Oksevatnet landskapsvernområde
54
Kvaløy og Rauøy dyrelivsfredning
692
Kvaløy og Rauøy naturreservat
693
Bjørklund naturreservat
1403
Kloppemyrane naturreservat
2273
Lona naturreservat
2274
Kleppsstølsvatnet naturreservat
2276
Dekkjene naturreservat
2277
Yngsdalen naturreservat
2278
Eikevolltjønnmyra naturreservat
2279
Gjerlandsøyane naturreservat
2280
Grima naturreservat
2281
Svarteliåsmyra naturreservat
2282
Storemyra naturreservat
2283
Tvinna naturreservat
2284
Prestestøylen naturreservat
2285
Myklebustdalen naturreservat
2286
Sandvikseidet naturreservat
2287
Tjønnane naturreservat
2288
Sørebømyrane naturreservat
2289
Sætremyrane naturreservat
2291
Tuemyra naturreservat
2292
Leirpollen-Halsvatnet naturreservat
2293
Teistevika landskapsvernområde
2294
Lavollskjosen plantefredningsområde
2295
Sandbukta naturreservat
2296
Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2299
Sandsvika naturreservat
2300
Hekkingen landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2301
Skibotnutløpet naturreservat
2303
Lekangsøya naturreservat
2304
Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2305
Lemmingvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2306
Håja-Røssholmen landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2307
Edøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2308
Kjellåsen naturminne
2309
Sundsvollsundet naturreservat
2310
Froholman naturreservat
2311
Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2312
Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2313
Holmenvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning
2314
Spilderøya naturreservat
2315
Forøya naturreservat
2316
Auvær naturreservat
2317
Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning
2323
Gapøyholman naturreservat
2324
Ånderdalen nasjonalpark
117
Hakstein naturreservat
2322
Tjuvdalen landskapsvernområde
2321
Bjormyr naturreservat
1127
Rullestadtjern naturreservat
913
Midtsjøvann naturreservat
968
Nærevann naturreservat
969
Gutulia nasjonalpark
604
Melland naturreservat
1944
Farstadbukta naturreservat
1947
Korsbrekke naturreservat
1948
Ristesundsanden naturreservat
1949
Molnes naturreservat
1951
Solnørvika naturreservat
1953
Tresfjorden naturreservat
1954
Ræstadtangen naturreservat
1955
Hjertvika naturreservat
1956
Langøyvågen naturreservat
1957
Osen naturreservat
2191
Oltervågen naturreservat
1958
Batnfjordsøra naturreservat
1989
Høgsetleira naturreservat
1959
Todalsøran naturreservat
1961
Reitvågen naturreservat
1963
Mellandsvågen dyrelivsfredning
1828
Mellandsvågen naturreservat
1829
Hensøran naturreservat
1946
Nauste naturreservat
1988
Søysetøran naturreservat
1962
Hustadbukta naturreservat
1830
Latharimoen naturreservat
9
Kvitsanden landskapsvernområde
2336
Nord-Talgje naturreservat
886
Måsøra-Hofstadøra naturreservat
1519
Flekkefjord landskapsvernområde
2337
Slevdalsvann naturreservat
2338
Langebudalen naturreservat
1065
Folgefonna nasjonalpark
2339
Ænesdalen landskapsvernområde
2340
Bondhusdalen landskapsvernområde
2341
Hattebergsdalen landskapsvernområde
2342
Buer landskapsvernområde
2343
Hovsfjorden naturreservat
1047
Valløy naturreservat
1799
Kjellingen naturreservat
1798
Skjøringen naturreservat
1465
Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat
594
Slettingen naturreservat
1795
Søndre Eggvær naturreservat
1797
Oksø naturreservat
1682
Herøya naturreservat
520
Store Vengelsholmen naturreservat
1796
Store Lyngholmen naturreservat
1790
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
2344
Imsdalen naturreservat
2345
Koloberget naturreservat
2346
Saltstutlia naturreservat
2347
Skardseterlia naturreservat
2348
Barmen naturreservat
2349
Tekssjøen naturreservat
2350
Bymarka naturreservat
1462
Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
1000
Møysalen landskapsvernområde
2196
Møysalen nasjonalpark
2195
Bjønntjenn naturreservat
2352
Lauvhøgdi naturreservat
2355
Mælslia naturreservat
2356
Vamåsen naturreservat
2358
Setningen naturreservat
2359
Bjørkodden naturreservat
2360
Volaberget og Kvemskjølen naturreservat
2361
Granåsen naturreservat
2362
Kvernlia naturreservat
2363
Storberget naturreservat
2365
Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
901
Smoldalen naturreservat
900
Svartåsfjellet naturreservat
2367
Tronkberget naturreservat
2368
Storås naturreservat
2370
Lunnane naturreservat
2371
Dokkene naturreservat
2373
Storskog naturreservat
2375
Bjugnholmen naturreservat
2377
Buholman naturreservat
2378
Melstein naturreservat
2379
Måøyan naturreservat
2380
Soløya naturreservat
2381
Svesøya naturreservat
2382
Begna naturreservat
1978
Tofteskogen naturreservat
425
Luster Allmenning naturreservat
1336
Brattås naturreservat
1021
Storsteinfjell naturreservat
2388
Skottfjell naturreservat
2390
Steinknapp naturreservat
2391
Risdalen naturreservat
2401
Stølsheimen landskapsvernområde
1806
Materialen naturreservat
748
Vikaleiret dyrefredningsområde
2248
Ramsåsen naturreservat
1827
Vinnan og Velvangen dyrefredningsområde
2240
Bugøynes plantelivsfredning
45
Hovedøya landskapsvernområde med plantelivsfredning
2405
Vestre Hovedøya naturreservat
2406
Østre Hovedøya naturreservat
2407
Hovedøya landskapsvernområde
2408
Berkneset naturreservat
2202
Kvamsetelva naturreservat
2205
Alstranda naturreservat
2208
Raudnesvika naturreservat
2211
Gjevenesstranda naturreservat
2210
Ottem naturreservat
2225
Småvollen naturreservat
2226
Todalssetra naturreservat
2219
Kallset naturreservat
2221
Sjøholt naturreservat
2213
Havågane naturreservat
2228
Sulesund naturreservat
2207
Grytahatlen naturreservat
2212
Myskjaurene naturreservat
2203
Skorgeura naturreservat
2209
Mjølvabotnen naturreservat
2216
Unjemslia naturreservat
2199
Nordre Rennesøy dyrefredningsområde
397
Tjuvholmen/Klumpholmen naturreservat
412
Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen naturreservat
418
Aatholmane (m.fl.) naturreservat
656
Vollholmen naturreservat
681
Foldøy dyrefredningsområde
720
Vignesholmane dyrefredningsområde
722
Lindøy dyrefredningsområde
728
Tåde naturreservat
1617
Nordre Longaskjer naturreservat
1618
Vestre Mjølsnesholmen naturreservat
1620
Kattholmen naturreservat
1621
Indrevær naturreservat
1650
Tednholmen naturreservat
1652
Nautøy, Longholmen og Bukkholmen naturreservat
1666
Tingelsæte naturreservat
1667
Svåholmane naturreservat
1670
Oppsalholmen naturreservat
1700
Norheimsøy og Lamholmen naturreservat
1619
Grasholmen og Knibringen naturreservat
1635
Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret naturreservat
1701
Kjeøy naturreservat
1702
Hovda Grasholmen naturreservat
1703
Kyrkjeskjeret naturreservat
1704
Reilstad - Grasholmen naturreservat
1705
Brennevinsskjeret naturreservat
1706
Jarstein naturreservat
1707
Ferkingstadøyene naturreservat
1708
Spannholmane naturreservat
1709
Ryvingen og Klovningen naturreservat
1710
Jegningen naturreservat
1711
Gitterøy naturreservat
1712
Skåreholmen naturreservat
1713
Gåsholmen og Årvikholmen naturreservat
1717
Horgje naturreservat
1731
Tedneholmen naturreservat
1734
Lauvikholmen naturreservat
1735
Litle Marøy naturreservat
1736
Sørensholmen naturreservat
1787
Store og Litle Fokksteinen naturreservat
360
Fokksteinane dyrefredningsområde
721
Hagset naturreservat
2214
Boksaspa naturreservat
2218
Gylhamran naturreservat
2197
Knutsliøya naturreservat
2224
Oppdølsstranda naturreservat
2223
Brøskjalia naturreservat
2222
Svorkalia naturreservat
2220
Raudsandberget naturreservat
2217
Berg plante- og dyrefredningsområde
2409
Storkollen naturreservat
2410
Kjørholt dyrefredningsområde
2414
Åbyelva naturreservat
2419
Langøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
2420
Stokkeåsen naturminne
2422
Gjermundsholmen naturreservat
2424
Frydensborg plante- og dyrefredningsområde
2426
Brattøykollen naturreservat
2429
Valberg naturreservat
2434
Sørsjøen naturreservat
1193
Seiland nasjonalpark
2436
Vågstranda plantefredningsområde
1945
Eldedalen naturreservat
2275
Karnes naturreservat
2302
Øvre Dividal nasjonalpark
131
Dividalen landskapsvernområde
2449
Hallingskarvet nasjonalpark
2450
Finse biotopvern etter viltloven
2451
Sotnakkvatnet naturreservat
496
Kolknuten naturreservat
2486
Flensmarka naturreservat
2487
Stensdalen naturreservat
803
Juveruddalen naturreservat
2505
Høydalmoan naturreservat
2506
Solumsmoen naturreservat
2507
Øvermoen naturreservat
2508
Fiskumfoss naturreservat
2509
Grenimåsan naturreservat
844
Hyggen Mellom dyrefredningsområde
2537
Solbergdammen dyrefredningsområde
2538
Grønsanddammen dyrefredningsområde
2539
Søndre Verksøya naturreservat
2540
Ranvikholmen naturreservat
895
Gråøya naturreservat
2541
Langsetdammen dyrefredningsområde
2542
Holtnesdalen naturreservat
1032
Smådaladn naturreservat
1876
Hydalen landskapsvernområde
1884
Murefjell naturreservat
1848
Torjusheia naturreservat
1976
Urdalen naturreservat
454
Vereknutane naturreservat
2547
Tretjerna naturreservat
2549
Gardfesthaugen-Gravåsen naturreservat
2551
Lysen naturreservat
2552
Slåseterlia naturreservat
2553
Svenådalen naturreservat
2554
Skorpa fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2555
Blomstrandhamna fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2556
Hermansenøya fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2557
Forlandsøyane fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2558
Plankeholmane fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2559
Olsholmen fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2560
Dunøyane fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2561
Sørkapp fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2562
Moffen naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2563
Sassen-Bünsow Land nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2564
Sør-Spitsbergen nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2565
Hopen naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2566
Nordaust-Svalbard naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2567
Søraust-Svalbard naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2568
Nordenskiöld Land nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2570
Forlandet nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2572
Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2573
Kapp Linné fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2574
Festningen geotopvernområde geotopvern (svalbardmiljøloven)
2575
Gåsøyane fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2576
Kongsfjorden fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2578
Ossian Sars naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2579
Guissezholmen fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2580
Moseøya fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2581
Isøyane fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2582
Hovdsjømyrene naturreservat
2583
Hemmeldalen naturreservat
2440
Indre Wijdefjorden nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2571
Boheman fuglereservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2577
Nordre Isfjorden nasjonalpark nasjonalpark (svalbardmiljøloven)
2584
Sylan landskapsvernområde med plantelivsfredning
1446
Rangeldalen naturreservat
532
Sankkjølen naturreservat
2585
Geitaknottene naturreservat
650
Yddal naturreservat
651
Røsskleiva naturreservat
1029
Nustad naturreservat
1028
Varaldsøy naturreservat
947
Nesheimvann naturreservat
599
Store Sametti - Skjelvatnet naturreservat
8
Risøya naturreservat
99
Sandbukta-Østnestangen naturreservat
2545
Holmedalsberget naturreservat
355
Kjølvikskorpa naturreservat
820
Store Risøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
112
Urter naturreservat
1718
Bjargavatnet naturreservat
1148
Eptavatnet naturreservat
1236
Fotlandsvatnet dyrefredningsområde
829
Førsvollvatna naturreservat
445
Grannesbukta naturreservat
340
Grunningen naturreservat
1199
Hagavågen naturreservat
633
Harvalandsvatnet naturreservat
462
Hauskjevatnet naturreservat
1147
Heigremyra naturreservat
417
Kydlesvatnet naturreservat
461
Landavatnet naturreservat
655
Lindevollsmyra naturreservat
1146
Linemyra naturreservat
1111
Lonavatnet naturreservat
1235
Lundarsøyla naturreservat
446
Ragstjørna naturreservat
1198
Smokkevatnet naturreservat
358
Stokkalandsvatnet dyrefredningsområde
756
Søylandsvatnet naturreservat
1237
Tjøsvollvatnet naturreservat
1116
Tornesvatnet naturreservat
1145
Vasshusvika naturreservat
888
Øksnevadtjønn naturreservat
1200
Alvevatnet naturreservat
1238
Årstad naturreservat
366
Årstad dyrelivsfredning
613
Landavatnet dyrelivsfredning
398
Dikeelva naturreservat
1973
Nordskogen naturreservat
1975
Jomåsknutene naturreservat
1974
Haugsjåknipen naturreservat
1842
Gulspettvannet naturreservat
1841
Hølvannet naturreservat
339
Bersvenmyra naturreservat
1406
Skjellingshovde naturreservat
2325
Leirfalla naturreservat
371
Vålberget naturreservat
2638
Skorbekklia naturreservat
2639
Holmdalen naturreservat
2643
Landfallvika naturreservat
2644
Midtibrenna naturreservat
2645
Munklia naturreservat
2642
Stange naturreservat
1184
Vikanbukta dyrefredningsområde
2646
Elvåsen naturreservat
2649
Lokbekken naturreservat
2653
Dragåsen naturreservat
2654
Dragåsvollan naturreservat
2656
Åbakkfjellet naturreservat
2657
Vetafjellet naturreservat
2658
Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat
2659
Marifjell naturreservat
2660
Slattumsrøa naturreservat
2661
Fjellsjøkampen naturreservat
1090
Tostenelva naturreservat
2664
Orrevatnet naturreservat
623
Orrevatnet dyrelivsfredning
332
Grøningane naturreservat
593
Bjårvatnet naturreservat
376
Kaninøya naturreservat
482
Nordre Malmøya naturreservat
664
Bjerkås naturreservat
914
Heggholmen naturreservat
2668
Svartskog landskapsvernområde
2669
Ekebergskråningen naturreservat
2671
Søndre Skjælholmen naturreservat
2672
Gåsøya naturreservat
2673
Geitholmen naturreservat
2674
Langåra naturreservat
2679
Katterompa plantefredningsområde
2680
Borøya naturreservat
2681
Lilleøya naturreservat
2682
Syd Oust naturreservat
2683
Store Herbern naturreservat
2684
Kvistemyrdammen dyrefredningsområde
2686
Skogerholmen naturreservat
2688
Kjeholmen naturreservat
2692
Padda plantefredningsområde
2694
Bleikøya naturreservat
2695
Ildjernet naturreservat
2696
Fyrsteilene plantefredningsområde
2697
Blylagsdammen dyrefredningsområde
2698
Danmark naturreservat
2699
Gressholmen-Rambergøya naturreservat
971
Stormyrlia naturreservat
2724
Bjørnøya naturreservat naturreservat (svalbardmiljøloven)
2569
Haverøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
2725
Kyrhaugvatna naturreservat
2726
Remman naturreservat
2727
Hopavassdraget naturreservat
2728
Aunvågen naturreservat
2729
Sør-Smøla landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
2731
Sjøvågen naturreservat
2732
Sortna naturreservat
2733
Fløtjønna naturreservat
2734
Nordre Pollen naturreservat
2366
Tangendammen dyrefredningsområde
2415
Kleppefjell naturreservat
1025
Nord-Fugløya naturreservat
94
Breivika naturreservat
2320
Sørfugløya naturreservat
2318
Flatvær naturreservat
2319
Kvitvær naturreservat
2327
Måsvær naturreservat
2297
Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde
2298
Brennevinsholmen østre biotopvern etter viltloven
2736
Båtholmane biotopvern etter viltloven
2737
Eggholmane dyrefredningsområde
2738
Fantholmane-Matløs biotopvern etter viltloven
2739
Flakvarpholmen biotopvern etter viltloven
2740
Kisteholmen biotopvern etter viltloven
2741
Korset biotopvern etter viltloven
2742
Ringsholmane dyrefredningsområde
2743
Soppekilen biotopvern etter viltloven
2744
Vollsfjorden indre dyrefredningsområde
2745
Vollsfjorden midtre dyrefredningsområde
2746
Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
2748
Geitungsholmen naturreservat
1039
Tofteholmen naturreservat
894
Mølen naturreservat
753
Høvikskjæra dyrefredningsområde
2756
Demmekilskjæra biotopvern etter viltloven
2757
Hjelpskjæra biotopvern etter viltloven
2758
Vealøs naturreservat
2759
Saltskjær biotopvern etter viltloven
2760
Grunnane naturreservat
848
Skårfjellet naturreservat
209
Steinosen/Sjømyrpollen naturreservat
296
Steinslandsosen naturreservat
297
Brennvika naturreservat
299
Lian naturreservat
224
Holmholmen naturreservat
316
Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat
324
Skeilia naturreservat
185
Laksågaosen naturreservat
301
Storhaugen naturreservat
227