artsdatabanken logo

Åpne data

Vernet i 2016

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  14 MB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  52 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  10 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  10 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vernet i 2016Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra