artsdatabanken logo

Åpne data

Verneområdets status i IUCN

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  24 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  63 MB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  187 B
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  26 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Verneområdets status i IUCNOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra