artsdatabanken logo

Åpne data

Vern med tanke på vitenskapelige undersøkelser og/eller miljøovervåking

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  13 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  34 MB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  528 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  27 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  17 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vern med tanke på vitenskapelige undersøkelser og/eller miljøovervåkingOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra