artsdatabanken logo

Åpne data

Vern gjennom aktiv forvaltning - Artsfredningsområder etc

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  6 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  7 MB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  100 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  5 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  8 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vern gjennom aktiv forvaltning - Artsfredningsområder etcOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra