artsdatabanken logo

Artsdatabankens åpne data

Vern av naturlige attraksjoner

Category III protected areas are set aside to protect a specific natural monument, which can be a landform, sea mount, submarine cavern, geological feature such as a cave or even a living feature such as an ancient grove. They are generally quite small protected areas and often have high visitor value. https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories/category-iii-natural-monument-or-feature

Tilgjengelige data

TittelProjeksjonBeskrivelseFormat
Kart: Vector tiles3857Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger.XYZ PBFAPI Last ned
Kart: Raster tiles3857Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger.XYZ PNGAPI Last ned
Kart: Spatialite database4326Vektorkart i sqlite romlig databaseSQLITE Last ned
Kart: OGC WMS32633Web Map ServiceWMSAPI
Kart: OGC WFS32633Web Feature ServiceWFSAPI
StatistikkFrekvensREST JSONAPI
Egenskaper4326Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataREST JSON Last ned

Aktuelle websider

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Kart: InnsynsløsningArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken
Verneområde: FaktaarkMiljødirektoratet

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Dataleverandør

Oppdatert 2019-04-09T20:49:22.070Z - Kildekode