artsdatabanken logo

Artsdatabankens åpne data

Landskapsvern og friluftsliv - Landskapsvernområde

A protected area where the interaction of people and nature over time has produced an area of distinct character with significant, ecological, biological, cultural and scenic value: and where safeguarding the integrity of this interaction is vital to protecting and sustaining the area and its associated nature conservation and other values. https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories/category-v-protected-landscape-seascape

Tilgjengelige data

TittelProjeksjonBeskrivelseFormat
Kart: Vector tiles3857Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger.XYZ PBFAPI Last ned
Kart: Raster tiles3857Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger.XYZ PNGAPI Last ned
Kart: Spatialite database4326Vektorkart i sqlite romlig databaseSQLITE Last ned
Kart: OGC WMS32633Web Map ServiceWMSAPI
Kart: OGC WFS32633Web Feature ServiceWFSAPI
StatistikkFrekvensREST JSONAPI
Egenskaper4326Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataREST JSON Last ned

Aktuelle websider

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Kart: InnsynsløsningArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken
Verneområde: FaktaarkMiljødirektoratet

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Dataleverandør

Oppdatert 2019-04-09T20:49:22.070Z - Kildekode