artsdatabanken logo

Åpne data

Landskapsvernområde med plantelivsfredning