artsdatabanken logo

Åpne data

Landskapsvernområde med plantelivsfredning

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  872 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  32 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  676 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  6 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Landskapsvernområde med plantelivsfredningOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra