artsdatabanken logo

Åpne data

Landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning