artsdatabanken logo

Åpne data

Truet vurdering: Null

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Truet vurdering: NullOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2019-08-01T23:53:22.427Z - Bidra