artsdatabanken logo

Åpne data

Stø/Nyksund naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-07-02GeoJSON  3 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  5 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Stø/Nyksund naturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 5 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra