artsdatabanken logo

Åpne data

Sandungåsen naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2043 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  35 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  10 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  27 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Sandungåsen naturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata

Geografi

Areal: 2 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-01T23:53:22.427Z - Bidra