Foto av sakrisodden
Oppdatert 2019-02-08T10:02:02.402Z

Åpne data: Sakrisodden

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000522

Verneplan

Forvaltes av

Truet vurdering

Ble vernet i år

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Sakrisodden, i maskinlesbar form

Åpne data

TittelFilendingStørrelseSist oppdatertProjeksjonBeskrivelse
Spatialite databasesqlite31.1 MB2019-02-084326
Mapbox Vector tile set (MVT)mbtiles40.4 MB2019-02-083857Zoomnivå 0 - 13 (~19 meter oppløsning)
GeoJSONgeojson539 KB2019-02-084326Kart i vektorformat
Egenskaperjson539 KB2019-02-08N/AEgenskaper i maskinlesbar form

Dekningsområde

Sakrisodden areal: 3056 m² (0.0% av Fastlands-Norge)