artsdatabanken logo

Åpne data

Søndre Nærsnes naturminne

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2036 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  1016 B
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  6 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  869 B
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Søndre Nærsnes naturminneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata
WikidataWikidata
WikipediaWikipedia

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-06-08T06:56:33.102Z - Bidra