artsdatabanken logo

Åpne data

Nedre Audna naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2043 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  10 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  8 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  8 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Nedre Audna naturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata

Geografi

Areal: 1 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-06-08T06:56:33.102Z - Bidra