artsdatabanken logo

Åpne data

Imsdalen naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  19 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  9 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  15 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Imsdalen naturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata
WikidataWikidata

Geografi

Areal: 41 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-01T23:53:22.427Z - Bidra