artsdatabanken logo

Åpne data

Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-07-02GeoJSON  2 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  24 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  13 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredningOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 93 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra