artsdatabanken logo

Åpne data

Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen landskapsvernområde

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-07-02GeoJSON  4 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  2 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen landskapsvernområdeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 67 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra