Grimstadvatn dyrelivsfredning - Åpne data

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000673
Foto av grimstadvatn dyrelivsfredning
Areal: 9 km²

Verneform

Verneplan

Truet vurdering

Ble vernet i år

Ligger i fylke

Forvaltes av

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Grimstadvatn dyrelivsfredning, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:21.366Z - Github