artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Kristiansand kommune

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  671 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  518 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  6 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Kristiansand kommuneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Datakilde

Oppdatert 2019-06-04T21:57:16.583Z - Bidra