artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Nes kommune

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  21 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  16 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Nes kommuneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken

Geografi

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Datakilde

Oppdatert 2019-06-08T06:56:33.102Z - Bidra