artsdatabanken logo

Åpne data

Demmekilskjæra biotopvernområde

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Demmekilskjæra biotopvernområdeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata

Datakilde

Oppdatert 2019-06-08T06:56:33.102Z - Bidra