artsdatabanken logo

Åpne data

Bremsåsen naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2043 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  2 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  6 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  1681 B
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Bremsåsen naturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Naturbase faktaarkMiljødirektoratet
VerneforskriftLovdata
WikidataWikidata

Geografi

Areal: 1 km²

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Datakilde

Oppdatert 2019-06-04T21:57:16.583Z - Bidra