artsdatabanken logo

Artsdatabankens åpne data

Naturvernområde

Verneområder opprettes først og fremst for å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og de økologiske prosessene. Dette skal foregå gjennom bærekraftig bruk og vern, slik at det også gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Verneområdene forvaltes av fylkesmennene, kommunene eller av egne nasjonalpark-/verneområdestyrer. https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/0

Tilgjengelige data

TittelProjeksjonBeskrivelseFormat
Kart: Vector tiles3857Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger.XYZ PBFAPI Last ned
Kart: Raster tiles3857Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger.XYZ PNGAPI Last ned
Kart: Spatialite database4326Vektorkart i sqlite romlig databaseSQLITE Last ned
Kart: OGC WMS32633Web Map ServiceWMSAPI
Kart: OGC WFS32633Web Feature ServiceWFSAPI
StatistikkFrekvensREST JSONAPI
Egenskaper4326Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataREST JSON Last ned

Aktuelle websider

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Kart: InnsynsløsningArtsdatabanken
ArtsdatabankenArtiklerArtsdatabanken
Verneområde: FaktaarkMiljødirektoratet

Utbredelse

Areal: 183829 km²
bakgrunnskartdekningskart

Dataleverandør

Oppdatert 2019-04-09T20:49:22.070Z - Kildekode