Foto av natur i norge
Oppdatert 2019-02-16T21:35:47.669Z

Natur i Norge - Åpne data fra Artsdatabanken

Inngår i

Inndelt i

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Natur i Norge, i maskinlesbar form

Åpne data

TittelFilendingStørrelseSist oppdatertProjeksjonBeskrivelse
Mapbox Vector tile set (MVT) med klassedelte data.mbtilesNaN GB3857Zoom-nivåer 0 - 7 (~1222 meter oppløsning)

Dekningsområde

sdfasd