Natursystem - Åpne data

Natursystem defineres av «alle organismer innen et mer eller mindre enhetlig, avgrensbart område, det totale miljøet de lever i og er tilpasset til, og de prosesser som regulerer relasjoner organismene imellom og mellom organismer og miljø (herunder menneskelig aktivitet)» https://www.artsdatabanken.no/Pages/222921
Foto av natursystem
Areal: 2761 km²

Beskrives av

Inndeles ved hjelp av

Lokale egenskaper

Publiseres av

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Natursystem, i maskinlesbar form

Åpne data

TittelFilendingStørrelseSist oppdatertProjeksjonBeskrivelse
Mapbox Vector tile set (MVT) med klassedelte data.mbtiles79.5 MB2019-01-163857Zoom-nivåer 0 - 13 (~19 meter oppløsning)

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:26:41.054Z - Github