artsdatabanken logo

Åpne data

Hevdintensitet

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: HevdintensitetOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra