artsdatabanken logo

Åpne data

Fylke

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  12 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  10 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  2 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  8 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  8 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: FylkeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 940213 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-01T23:53:22.427Z - Bidra