artsdatabanken logo

Åpne data

Romsa

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  4 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  2 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  435 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  2 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  6 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: TromsOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Offisiell webside
WikidataWikidata
WikipediaWikipedia

Geografi

Areal: 41131 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-01T23:53:22.427Z - Bidra