Statistisk sentralbyrå - Åpne data

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB har, i henhold til statistikkloven av 1989,[4] rett til å bestemme hva som skal være offisiell statistikk, samt ansvaret for å samordne all offisiell statistikk i Norge. https://no.wikipedia.org/wiki/Statistisk_sentralbyr%C3%A5
Foto av statistisk sentralbyrå

Inngår i

Publisererer

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Statistisk sentralbyrå, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.647Z - Github