Norsk institutt for naturforskning - Åpne data

Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en norsk stiftelse, opprettet i 1988, som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stiftelsen har både biologer og samfunnsforskere. Viktige arbeidsområder for NINA er biologisk mangfold, fornybar energi, rovvilt, havbruk, miljødatabaser, bruk og forvaltning av naturressurser, konsekvensanalyser, økologiske effekter av klimaendringer og økonomiske effekter av naturbruk. https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_institutt_fOR-naturforskning
Foto av norsk institutt for naturforskning

Inngår i

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Norsk institutt for naturforskning, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.642Z - Github