Norsk institutt for bioøkonomi - Åpne data

NIBIO leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi. https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_institutt_fOR-bio%C3%B8konomi
Foto av norsk institutt for bioøkonomi

Inngår i

Publisererer

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Norsk institutt for bioøkonomi, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.644Z - Github