Norges Geologiske Undersøkelse - Åpne data

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en norsk statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning. NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser, mineralressurser og grunnvann. https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_geologiske_unders%C3%B8kelse
Foto av norges geologiske undersøkelse

Inngår i

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Norges Geologiske Undersøkelse, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.645Z - Github