Miljødirektoratet - Åpne data

Miljødirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2013 gjennom en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. De overordnede oppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8direktoratet
Foto av miljødirektoratet

Inngår i

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Miljødirektoratet, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.638Z - Github