Kartverket - Åpne data

Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er en norsk statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014). Kartverket skal sørge for at tidsriktig, stedfestet informasjon fra det offentlige finnes og er lett tilgjengelig for det norske samfunn til enhver tid. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet. https://no.wikipedia.org/wiki/Statens_kartverk
Foto av kartverket

Inngår i

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Kartverket, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.633Z - Github