Artsdatabanken - Åpne data

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne offentligheten, forskningsmiljøer og forvaltning med informasjon om arter og naturtyper i Norge. Kunnskap som finnes hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner, blir samlet under en felles plattform og gjort allment tilgjengelig gjennom Artsdatabanken. https://no.wikipedia.org/wiki/Artsdatabanken
Foto av artsdatabanken

Inngår i

Publisererer

Åpne tjenester

TittelProjeksjonProtokollAttributterBeskrivelse
OGC WMS32633WMSingenWeb Map Service
OGC WFS32633WFSnavn, kode & areal i m²Web Feature Service
Vector tiles3857XYZnavn, kode & areal i m²Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Raster tiles3857XYZingenKartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. Attributter: navn, kode & areal
Egenskaper4326JSONalleAlle tilgjengelige egenskaper relatert til Artsdatabanken, i maskinlesbar form

Dekningsområde

Oppdatert 2019-03-05T09:27:04.629Z - Github